Năng Lượng Tái Tạo (NLTT)


Tấm Năng Lượng Mặt Trời Solar Panels


Âu Việt cung cấp tấm NLMT công suất 300W-650W tiêu chuẩn quốc tế. Hiệu suất trên 21% 


Đèn Đường sử dụng NLMT và Turbin gió


Âu Việt cung cấp đèn đường chiếu sáng sử dụng điện mặt trời và điện gió. Công suất 10W đến 80W, 12V/24V


Turbine Gió loại Ngang và Đứng (HAWT/VAWT)


Âu Việt cung cấp các loại turbin gió loại ngang hoặc đứng. 

Công suất 900KW đến 3MW


Trạm Pin Lithium Ion


Âu Việt cung cấp các loại trạm pin Lithium Ion

Công suất 10KW đến 2MW


Máy Nén Khí


Âu Việt cung cấp các loại máy nén khí, ga áp lực từ 16bar đế 700bar

Công suất 10KW đến 175KW