World EnC Chiller

Chillers.

Âu Việt là Đại Lý chính của hãng World EnC

Chillers hấp thụ nước nóng


 • Công suất đến 6200kW lạnh
 • Nhiệt độ nước nóng 55C đến 95C
 • Nhiệt độ nước làm mát: 37C/32C
 • Nhiệt độ nước làm lạnh: 17C/7CChillers hấp thụ hơi


 • Công suất đến 5000kW lạnh
 • Áp lực hơi 1bar đến 8bar
 • Nhiệt độ nước xã: 70C/95C
 • Nhiệt độ nước làm lạnh: 17C/7CChillers hấp thụ khí thải


 • Công suất đến 5000kW lạnh
 • Nhiệt độ khí thải: 250C/500C
 • Nhiệt độ khí xã: 156C
 • Nhiệt độ nước làm mát: 37C/32C
 • Nhiệt độ nước làm lạnh: 17C/7CChillers đệm từ và Chiller trục vít


 • Công suất đến 2000kW lạnh
 • Dùng máy nén Danfoss Turbocor hoặc loại máy nén trục vít của những công ty tên tuổi trên thế giới